→ თვითმმართველობა


ივლისი 31, 2017 დისკუსიები

გაუქმებული თვითმმართველობა


აპრილი 25, 2017 დისკუსიები

თვითმმართველი ქალაქების სადავო რაოდენობა


აპრილი 12, 2017 დისკუსიები

შემცირდება თუ არა თვითმმართველი ქალაქების რიცხვი


ნოემბერი 15, 2016 დისკუსიები

არჩევნების გაკვეთილები


სექტემბერი 6, 2016 დისკუსიები

მოსახლეობის ჩართულობა თვითმმართველობაში


მარტი 15, 2016 დისკუსიები

რა აწუხებთ ახალგაზრდებს რეგიონებში


მარტი 1, 2016 სიუჟეტი

წყლის პრობლემა სოფელ ჩარდახში


თებერვალი 24, 2016 დისკუსიები

თვითმმართველობის რეფორმის შეფასება


დეკემბერი 31, 2015 დისკუსიები

ნორმატიული აქტების მონიტორინგი


დეკემბერი 9, 2015 სიუჟეტი

ჯავარიქეთში სასმელი წყლის პრობლემა მოგვარდა