→ თვითმმართველობა


მარტი 26, 2019 დისკუსიები

მუნიციპალიტეტების ფინანსები და ქონება


ნოემბერი 27, 2018 დისკუსიები

ფისკალური დეცენტრალიზაცია


მარტი 2, 2018 დისკუსიები

მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შედეგები


იანვარი 30, 2018 დისკუსიები

საჯარო მოხელეების მობილობა გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტებში


დეკემბერი 14, 2017 დისკუსიები

მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობა


ოქტომბერი 19, 2017 დისკუსიები

წინასაარჩევნო გარემო


ოქტომბერი 9, 2017 დისკუსიები

თვითმმართველობის რეფორმის ისტორია


ივლისი 31, 2017 დისკუსიები

გაუქმებული თვითმმართველობა


აპრილი 25, 2017 დისკუსიები

თვითმმართველი ქალაქების სადავო რაოდენობა


აპრილი 12, 2017 დისკუსიები

შემცირდება თუ არა თვითმმართველი ქალაქების რიცხვი