→ დევნილები


მარტი 12, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ ალუ გამახარიასთან


აპრილი 30, 2018 დისკუსიები

დევნილთა შემწეობა


მაისი 15, 2017 დისკუსიები

დევნილთა შემწეობის რეფორმა


აპრილი 17, 2015 დისკუსიები

დევნილთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში


თებერვალი 3, 2015 დისკუსიები

დევნილთა სოციალური გარემოს გაჯანსაღება


ნოემბერი 25, 2014 დისკუსიები

კონფლიქტები და ადამიანის უფლებები


აპრილი 3, 2014 დისკუსიები

დევნილთა პოლიტიკური ჩართულობა


იანვარი 30, 2014 დისკუსიები

დევნილთა ახალი კანონი


მარტი 27, 2013 დისკუსიები

ახალი მიდგომები დევნილთა პრობლემების გადასაჭრელად


სექტემბერი 28, 2012 დისკუსიები

დევნილები და არჩევნები (2)