→ დევნილები


აგვისტო 29, 2020 დისკუსიები

ნდობის აღდგენის ახალი ინიციატივები – სტუდია რე – ტელედისკუსია


ივნისი 26, 2020 დისკუსიები

ინტერვიუ შოთა დარბუაშვილთან


ივნისი 18, 2020 დისკუსიები

სტუდია რეს დიალოგი – თემურ ცხურბათი & მამუკა ყუფარაძე (სტუმრად გიორგი კევლიშვილი)


ივნისი 2, 2020 დისკუსიები

სტუდია რეს დიალოგი – თემურ ცხურბათი & მამუკა ყუფარაძე


აპრილი 3, 2020 დისკუსიები

ქალთა როლი სამშვიდობო პროცესებში


მარტი 20, 2020 დისკუსიები

მოძრაობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის


მარტი 12, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ ალუ გამახარიასთან


აპრილი 30, 2018 დისკუსიები

დევნილთა შემწეობა


მაისი 15, 2017 დისკუსიები

დევნილთა შემწეობის რეფორმა


აპრილი 17, 2015 დისკუსიები

დევნილთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში