→ ადამიანის უფლებები


ივნისი 18, 2020 დისკუსიები

სტუდია რეს დიალოგი – თემურ ცხურბათი & მამუკა ყუფარაძე (სტუმრად გიორგი კევლიშვილი)


ივნისი 2, 2020 დისკუსიები

სტუდია რეს დიალოგი – თემურ ცხურბათი & მამუკა ყუფარაძე


მაისი 15, 2020 დისკუსიები

თვითმმართველობა რეგიონებში


აპრილი 16, 2020 დისკუსიები

განათლების ხელმისაწვდომობა ეროვნული უმცირესობებისათვის


აპრილი 3, 2020 დისკუსიები

ქალთა როლი სამშვიდობო პროცესებში


მარტი 20, 2020 დისკუსიები

მოძრაობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის


დეკემბერი 23, 2019 დისკუსიები

მანიფესტაციებისადმი სახელმწიფოს დამოკიდებულება


დეკემბერი 17, 2019 დისკუსიები

სტუდენტები თავისუფლებისთვის


მაისი 17, 2019 დისკუსიები

9 მაისი და გამოხატვის თავისუფლება


ოქტომბერი 29, 2018 დისკუსიები

თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკა