→ ადამიანის უფლებები


აპრილი 3, 2020 დისკუსიები

ქალთა როლი სამშვიდობო პროცესებში


მარტი 20, 2020 დისკუსიები

მოძრაობა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის


დეკემბერი 23, 2019 დისკუსიები

მანიფესტაციებისადმი სახელმწიფოს დამოკიდებულება


დეკემბერი 17, 2019 დისკუსიები

სტუდენტები თავისუფლებისთვის


მაისი 17, 2019 დისკუსიები

9 მაისი და გამოხატვის თავისუფლება


ოქტომბერი 29, 2018 დისკუსიები

თბილისის სატრანსპორტო პოლიტიკა


მაისი 1, 2018 დისკუსიები

შრომის უსაფრთხოება


დეკემბერი 15, 2017 დისკუსიები

კონტრტერორისტული ოპერაცია თბილისში


ნოემბერი 10, 2017 დისკუსიები

დაგროვბითი საპენსიო სისტემა


ივლისი 12, 2017 დისკუსიები

ქვეითების უფლებები