→ განათლება


დეკემბერი 28, 2016 დისკუსიები

ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარება მოზარდებში


დეკემბერი 13, 2016 დისკუსიები

საჯარო სკოლების პრობლემები


ივლისი 22, 2016 დისკუსიები

ბავშვთა განათლების და განვითარების ხელმისაწვდომობა


ივლისი 15, 2016 დისკუსიები

ვინ არღვევს ბავშვთა უფლებებს


ივნისი 9, 2016 დისკუსიები

მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემა


მაისი 5, 2015 დისკუსიები

წყლის უსაფრთხოება სკოლებში


აპრილი 15, 2015 დისკუსიები

სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა


ივლისი 14, 2014 დისკუსიები

განათლება და ევროკავშირი


დეკემბერი 12, 2012 დისკუსიები

ცვლილებები განათლების სისტემაში


ოქტომბერი 2, 2012 დისკუსიები

ტელედებატი მე ვირჩევ – განათლების რეფორმა