→ განათლება


აპრილი 16, 2020 დისკუსიები

განათლების ხელმისაწვდომობა ეროვნული უმცირესობებისათვის


დეკემბერი 13, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ ლალი კიკნაველიძესთან


აპრილი 1, 2019 დისკუსიები

ქალები ბიზნესში


მარტი 18, 2019 დისკუსიები

მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესი


ნოემბერი 5, 2018 დისკუსიები

როგორ აისახება დეცენტრალიზაცია სკოლებზე


თებერვალი 12, 2018 დისკუსიები

რელიგიის სწავლება სკოლებში


დეკემბერი 22, 2017 დისკუსიები

როგორია კარგი სკოლა?


დეკემბერი 28, 2016 დისკუსიები

ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარება მოზარდებში


დეკემბერი 13, 2016 დისკუსიები

საჯარო სკოლების პრობლემები


ივლისი 22, 2016 დისკუსიები

ბავშვთა განათლების და განვითარების ხელმისაწვდომობა