→ განათლება


ნოემბერი 5, 2018 დისკუსიები

როგორ აისახება დეცენტრალიზაცია სკოლებზე


თებერვალი 12, 2018 დისკუსიები

რელიგიის სწავლება სკოლებში


დეკემბერი 22, 2017 დისკუსიები

როგორია კარგი სკოლა?


დეკემბერი 28, 2016 დისკუსიები

ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარება მოზარდებში


დეკემბერი 13, 2016 დისკუსიები

საჯარო სკოლების პრობლემები


ივლისი 22, 2016 დისკუსიები

ბავშვთა განათლების და განვითარების ხელმისაწვდომობა


ივლისი 15, 2016 დისკუსიები

ვინ არღვევს ბავშვთა უფლებებს


ივნისი 9, 2016 დისკუსიები

მასწავლებლების პროფესიული განვითარების სქემა


მაისი 5, 2015 დისკუსიები

წყლის უსაფრთხოება სკოლებში


აპრილი 15, 2015 დისკუსიები

სამოქალაქო განათლების მნიშვნელობა