→ ეკონომიკა


ივლისი 27, 2018 დისკუსიები

ტრანზიტული ტვირთების მოძრაობა


ივლისი 20, 2018 დისკუსიები

დაგროვებითი პენსიის რეფორმა


ივნისი 19, 2018 დისკუსიები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების პოტენციალი


ნოემბერი 24, 2017 დისკუსიები

ლარის მერყევი კურსი


სექტემბერი 13, 2017 დისკუსიები

ტურიზმის გამოწვევები


მაისი 30, 2017 დისკუსიები

შიდა მიგრაცია – გამოწვევა რეგიონებისთვის


იანვარი 9, 2017 დისკუსიები

მინიმალური ხელფასი


ნოემბერი 8, 2016 დისკუსიები

ონლაინ სესხი – საფრთხე თუ შესაძლებლობა


სექტემბერი 20, 2016 დისკუსიები

პოლიტიკური პარტიების ეკონომიკური პროგრამები


მაისი 10, 2016 დისკუსიები

სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია