→ ეკონომიკა


ივნისი 19, 2018 დისკუსიები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების პოტენციალი


ნოემბერი 24, 2017 დისკუსიები

ლარის მერყევი კურსი


სექტემბერი 13, 2017 დისკუსიები

ტურიზმის გამოწვევები


მაისი 30, 2017 დისკუსიები

შიდა მიგრაცია – გამოწვევა რეგიონებისთვის


იანვარი 9, 2017 დისკუსიები

მინიმალური ხელფასი


ნოემბერი 8, 2016 დისკუსიები

ონლაინ სესხი – საფრთხე თუ შესაძლებლობა


სექტემბერი 20, 2016 დისკუსიები

პოლიტიკური პარტიების ეკონომიკური პროგრამები


მაისი 10, 2016 დისკუსიები

სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია


ივლისი 22, 2015 დისკუსიები

ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები


ივლისი 21, 2015 თრეილერი

ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები – თრეილერი