→ კონფლიქტები


აპრილი 3, 2020 დისკუსიები

ქალთა როლი სამშვიდობო პროცესებში


დეკემბერი 2, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ თამარ მეარაყიშვილთან


ნოემბერი 28, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ ოთარ ბენიძესთან


ნოემბერი 7, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ ვლადიმერ სანაკოევთან


ივნისი 14, 2019 დისკუსიები

გალის პრობლემები


ივნისი 7, 2019 დისკუსიები

მშვიდობის პრემია


მაისი 3, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ დაურ კვიცინიასთან


აპრილი 22, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ ზურაბ ბენდიანიშვილთან


აპრილი 5, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ პაატა ზაქარეიშვილთან


მარტი 12, 2019 დისკუსიები

ინტერვიუ ალუ გამახარიასთან