→ კონფლიქტები


დეკემბერი 4, 2017 დისკუსიები

მშვიდობის მშენებლობა


ნოემბერი 3, 2017 დისკუსიები

კულტურის როლი მშვიდობის მშენებლობაში


ოქტომბერი 16, 2017 დისკუსიები

პროექტები ნდობის აღდგენისთვის


სექტემბერი 20, 2017 დისკუსიები

სპორტი და მშვიდობის მშენებლობა


ივლისი 25, 2017 დისკუსიები

პროექტები მშვიდობის მშენებლობისთვის


ივლისი 12, 2017 დისკუსიები

კონფლიქტის დაძლევის გზები და ნდობის აღდგენა


ივნისი 7, 2017 დისკუსიები

სახალხო დიპლომატიის შედეგები


მაისი 3, 2017 დისკუსიები

სამოქალაქო დიალოგი კონფლიქტის ტრანსფორმაციისთვის


აპრილი 11, 2017 დისკუსიები

პროექტები ნდობის აღდგენისთვის


მარტი 10, 2017 დისკუსიები

ნდობის აღდგენა და მშვიდობის მშენებლობა