→ კონფლიქტები


ივნისი 27, 2018 დისკუსიები

სამოქალაქო დიალოგი ნდობის აღდგენისთვის


მაისი 25, 2018 დისკუსიები

ხელოვნებისა და მეცნიერების როლი მშვიდობის მშენებლობაში


აპრილი 4, 2018 დისკუსიები

სამოქალაქო დიალოგი ნდობის აღდგენისთვის


მარტი 5, 2018 დისკუსიები

სამოქალაქო დიალოგი ნდობის აღდგენისთვის


თებერვალი 15, 2018 დისკუსიები

სამოქალაქო დიალოგი ნდობის აღდგენისთვის


დეკემბერი 29, 2017 დისკუსიები

პროექტები ნდობის აღდგენისთვის


დეკემბერი 4, 2017 დისკუსიები

მშვიდობის მშენებლობა


ნოემბერი 3, 2017 დისკუსიები

კულტურის როლი მშვიდობის მშენებლობაში


ოქტომბერი 16, 2017 დისკუსიები

პროექტები ნდობის აღდგენისთვის


სექტემბერი 20, 2017 დისკუსიები

სპორტი და მშვიდობის მშენებლობა