→ სოფლის მეურნეობა


ივნისი 19, 2018 დისკუსიები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების პოტენციალი


ოქტომბერი 1, 2015 დისკუსიები

სოფლის მეურნეობის სუბსიდირება


აპრილი 8, 2015 დისკუსიები

ცვლილებები მიწის საკუთრების კანონში


დეკემბერი 2, 2014 დისკუსიები

თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობის სფეროში


ოქტომბერი 22, 2014 დისკუსიები

სურსათის უვნებლობა


ოქტომბერი 12, 2014 დისკუსიები

საწარმოდან ევროპის ბაზრამდე


მაისი 27, 2014 დისკუსიები

სოფლის მეურნეობა და ევროკავშირის სტანდარტები


თებერვალი 10, 2014 დისკუსიები

ფერმერების ხელშეწყობის პროგრამა


დეკემბერი 30, 2013 დისკუსიები

სოფლის მეურნეობის პროექტები


ივლისი 9, 2013 დისკუსიები

მიწის გაყიდვის მორატორიუმი