→ კონსტიტუცია


ივნისი 21, 2017 დისკუსიები

ვისგან ან რისგან დაიცავს მიწას კონსტიტუცია?