→ ეკოლოგია


თებერვალი 21, 2020 დისკუსიები

ნარჩენების შემცირება


თებერვალი 21, 2020 სიუჟეტი

ნარჩენების შემცირება


თებერვალი 7, 2020 სიუჟეტი

ნარჩენების გადამუშავება


თებერვალი 7, 2020 დისკუსიები

ნარჩენების გადამუშავება


იანვარი 24, 2020 სიუჟეტი

მაღალმთიანი რეგიონების პრობლემები


იანვარი 24, 2020 დისკუსიები

მაღალმთიანი რეგიონების პრობლემები


იანვარი 10, 2020 დისკუსიები

ნარჩენების მართვის ევროპული გამოცდილება


დეკემბერი 30, 2019 სიუჟეტი

ნარჩენების მართვა აჭარაში


დეკემბერი 27, 2019 დისკუსიები

ნარჩენების მართვა


სექტემბერი 14, 2018 დისკუსიები

განახლებათი ენერგიის წყაროები