უცხოელები საქართველოში

დისკუსიები11.12.2018

გადაცემის წამყვანი: ნინო გელაშვილი;
სტუმრები:
– გიორგი გოგიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია “მიგრაციის ცენტრის” აღმასრულებელი დირექტორი;
– მაკა ჩიჩუა, სათემო მობილიზაციის ცენტრი “ღია სახლის” კოორდინატორი;
– ლელა მურუსიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი “სახლი”, ფსიქოლოგი;კომენტარები სტატიაზე