უნდა არსებობდეს თუ არა რელიგიის საკითხთა სააგენტო?

დისკუსიები13.07.2018

გადაცემის წამყვანი: ნინო გელაშვილი
სტუმრები:
– თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი;
– ლევან აბაშიძე, თეოლოგი;
– მაკო ღავთაძე, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი;
– ლადო ნარსია, რელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის;
– ლელა ჯეჯელავა, ეთნიკურ და კონფესიურ ურთიერთობათა ცენტრი;კომენტარები სტატიაზე