ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

დისკუსიები12.03.2018

გადაცემის წამყვანი: ნინო გელაშვილი;
სტუმრები:
– იულია ხარაშვილი, იგპ ქალთა ასოციაცია “თანხმობა”;
– ანა ილურიძე, სახალხო დამცველის აპარატი;
– ნაზი ბურდულაძე, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი;
– ლია ჩლაჩიძე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.კომენტარები სტატიაზე