ვისგან ან რისგან დაიცავს მიწას კონსტიტუცია?

დისკუსიები21.06.2017

გადაცემის წამყვანი: ნინო გელაშვილი;
გადაცემაში მონაწილეობენ:
– მათე გარდავა, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის დამფუძნებელი;
– ირინე ფხოველიშვილი, საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი;
– მარიამ ჯორჯაძე, ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას დირექტორი;
– თეო ზაქარაშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს მთავარი იურისტი;კომენტარები სტატიაზე