ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია

დისკუსიები20.06.2017

გადაცემის წამყვანი: ნინო გელაშვილი
სტუმრები:
– კახა კვაშილავა, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი;
– გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC);
– ბექა წიქარიშვილი, თეთრი ხმაურის მოძრაობა;
– თემო ხატიაშვილი, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი.კომენტარები სტატიაზე