» გამოკითვა


ქუჩის გამოკითხვა: როგორ ზოგავთ ენერგო რესურებს ყოფაში?


გამოკითხვა: რამდენად გამართლებულია წამების ამსახველი კადრების საჯარო სივრცეში ჩვენება?

ოქტომბერი 27, 2015

გამოკითხვა: “გაზპრომის” შესაძლო შემოსვლა საქართველოში

ოქტომბერი 27, 2015